Praktisk info

Konsultation
Foregår kun efter aftale.

Lægens telefontid kl. 8.00 – 9.00
Telefontiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom, ved svar på undersøgelser, specielle prøver samt fornyelse af recept særlig medicin (bl.a. NSAID samt medicin mod mavesyre).
Da så mange som muligt gerne skal igennem i telefontiden henstilles til, at henvendelsen er kort og konkret.

Tidsbestilling og fornyelse af almindelig receptpligtig medicin gøres i tidsrummet fra kl. 9.00 – 12.00.

Når du booker tid til en konsultation, og du har flere problemstillinger, bedes du udvælge det, der haster mest, idet vi ellers vil forbeholde os retten til at booke en ny tid på et andet tidspunkt. Dette så vi undgår unødig ventetid for øvrige patienter.

Der kan ikke bookes tider til attester til kommunen, forsikringsselskaber eller attester vedr. arbejdsskader mm. – dette kan kun gøres ved telefonisk henvendelse til klinikken.

Blodprøver
Tages efter aftale og i tidsrummet kl. 8.20 – 8.40.

Urinprøver
Tages fra som midtstråleurin, dvs. at man lader den første urin i toilettet og opsamler urin derefter. Dette for at undgå fejlkilder. Prøven afleveres i dertil beregnet uringlas, alternativt i egnet beholder med låg, som skoldes med kogende vand. Prøven skal stå på køl, indtil den afleveres i klinikken.

Afhængighedsskabende medicin
Jævnfør retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kan fornyelse af recept på beroligende medicin, sovemedicin, anden afhængighedsskabende medicin samt medicin mod ADHD kun ske ved konsultation hos lægen, og skal som udgangspunkt ledsages af en aftale om ned-/udtrapning af behandlingen.

Vedr. cannabis på recept
De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed frarådet forsøgsordningen med cannabis på recept, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom de også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.
Agerskov Lægepraksis udskriver derfor ikke cannabis.

HUSK at medbringe (det gule) sundhedskort eller brug sundhedskort-appen